Sunday, April 19, 2009

Selamat berjaya ...

Seramai 12 pelatih talipinggang putih akan menduduki ujian kenaikan talipinggang Taekwondo pada hari Ahad 19th April 2009.

Semoga berjaya...

No comments:

Post a Comment